Τρίτη 25 Αυγούστου 2015

Εκδηλώσεις της Ορθόδοξης Νεολαίας του Μπενίν

        
Δημοκρατία του Μπενίν
République du Bénin

Σημαία

Εθνόσημο
     
  
Πόρτο-Νόβο (επίσημη)
Κοτονού (διοικητική)
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9C%CF%80%CE%B5%CE%BD%CE%AF%CE%BD
Enfin la fête. La date du Seigneur est la meilleur. Au programme:
29/08/15. 8h : conférence sur l'historique de l'Eglise Orthodoxe du Bénin- Genèse de la Jeunesse Orthodoxe de Porto-Novo.
16h: Macth de football
20h: Soirée culturelle très riche en couleur( ballets, sketch, théatre, interprètations, chorégraphie, etc)
30/08/15, 9h: Messe d'action de grâce suivie de la réception et les réjouissances, jeux et autres... Vive l'Association de la Jeunesse Orthodoxe de Porto-Novo(AJOP).

EGLISE ORTHODOXE AU BENIN
https://www.facebook.com/groups/1402390276692805/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου