Τετάρτη 12 Αυγούστου 2015

ΜΟΝΙΜΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΡΟΥΑΝΤΑ... PERMANENT RECOGNITION OF ORTHODOX CHURCH IN RWANDA

"Orthodox Diocese of Burundi and Rwanda wishes to share the good news of Permanent Recognition of Orthodox Church in Rwanda.
We want to thank all the faithful in Rwanda and worldwide for their prayers. Above all, our great thanks to Government of Rwanda for good relationship with Orthodox Church. Please, keep us in your continueous prayers, so that we can achieve our goals especially giving the light of Orthodox faith, and co...ntributing to the holistic development in Rwanda. English version will be issued later.

Thank you!"
From the Bishop's desk in Kigali.

Innocentios Byakatonda
https://www.facebook.com/profile.php?id=100006650526397

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου