Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2015

For first time in the history of Zimbabwe a white lady received the official declaration as a Liberation Hero of the Nation

 .. this person is the late Mrs. Kiki-Vasiliki Divaris from Mystra.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου