Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

Χριστούγεννα 2019 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας (εκδόσεις Χρυσοπηγή)

εκδόσεις Χρυσοπηγή

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Χριστούγεννα 2019 στο Λουγκουζί της Ουγκάντας
«Ἐπεσκέψατο ἡμᾶς ἐξ ὕψους ὁ Σωτὴρ ἡμῶν, ἀνατολὴ ἀνατολῶν…»


https://www.facebook.com/profile.php?id=100009183427637&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA78LEwBamhIkCFTn-74lOBUCKuJYRDbHY9mP6cepI54IjP4yEcwbcXCrvcMrrqdgIhoRtPGBrbBska&hc_ref=ARROETOnSwwhGj2uJrm9gk4tOxGXfjFHN8-2RaylZmJHM1d8SyUa2WW8BX3QeK9XZ6w&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου