Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

"Holy Eucharist at St.Porphyrios and Charalambos Kapsajon Parish..." Kenya

Amadiva Athanasios

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"Today I celebrated Holy Eucharist at St.Porphyrios and Charalambos Kapsajon Parish after which we were intertained by the youth choir which is just doing wonderful .May God bless these youths abanduntly as they tirelessly and selflessly serve our living God with zeal and love .Glory to God."

https://www.facebook.com/amadivaa?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARB-4whPVq9ZZjnH_rhjHolwC-Ke_Bva73kIGUEscx-UoPlH8k8egkDAH9ZKjNKUO652eqoK9le4u-24&hc_ref=ARQowFiA955owFkMcTMD2BuwRbTHlc5dODtTlHqVIM69tE00IS5O3DXlhyZZKKShRFU&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου