Σάββατο 28 Δεκεμβρίου 2019

Fête de la Nativité et ordination sacerdotale au diocèse du Katanga (République Démocratique du Congo) ⋆ Orthodoxie.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου