Τετάρτη 25 Δεκεμβρίου 2019

"Α special Christmas gift to the Faithful of St. Athanasius Orthodox Church Laikipia and the entire Diocese of Nyeri&Mt Kenya..."

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, σύννεφο, σπίτι, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα στέκονται

"This is the lord's doing. We officially openned the church for worship today.
What a special Christmas gift to the Faithful of St. Athanasius Orthodox Church Laikipia and the entire Diocese of Nyeri&Mt Kenya From Fr. Steve and the Faithful of St. Athanasius Sacramento, Carlifornia. They have renewed our spirit and filled our hearts with Joy.
Christ is Born! Glorify Him!"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAY5J0PsMwjWWK5u7xzz1Ky4_vhLOXIs9fECvDmuTZS42FbSSmhUCUQRI6UFCo3h_5RjS00xh9SxG-T&hc_ref=ARQzS3Dy9rcjl13N5X2Ta5dY936jR8zHJPHMUgLXwYCocIm7fMShNyjpwwvPuWnnGXA&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου