Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019

Η πρώτη Ορθόδοξη Κοινότητα στην Μπουρκίνα Φάσο!!Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και γένι

Η εικόνα ίσως περιέχει: 10 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και εσωτερικός χώρος"We have seen the true Light, we have received the celestial spirit, we have found true faith.
The Orthodox community of Burkina Faso has just been officially installed this Sunday 22/12/19 by the Reverend L'archiprêtre. Jeremie BEHANZIN in the presence of fifty people. The president of the parish committee was designated in the person of Mr. Alain Roger.
Yes, so the Republic of Burkina Faso accepts Orthodoxy. here are some photos
Nous avons vue la vraie Lumière, nous avons reçu l'esprit celeste, nous trouvé la foi veritable.
La communauté orthodoxe du Burkina Faso vient d'être installée officiellement ce dimanche 22 /12/19 par le Révérend L'archiprêtre. Jeremie BEHANZIN en présence d'une cinquantaine de personnes. Le président du comité paroissial a été désigné en la personne du Monsieur Alain Roger.
Oui, afin la République du Burkina Faso accepte Orthodoxie. voici quelques photos"


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου