Κυριακή 29 Δεκεμβρίου 2019

"Sermon by His Grace Bishop Silvester of Gulu and Eastern Uganda on the Sunday after the Nativity..."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου