Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

"May the Lord bless all the beautiful children with all the happiness they deserve..." Orthodox Metropolis of Zambia

Orthodox Metropolis of Zambia"Let’s the Jingle bells ring, and bring laughter and fun. May the lord bless all the beautiful children with all the happiness they deserve."

https://www.facebook.com/Orthodox-Metropolis-of-Zambia

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου