Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019

"The Mission's Waterloo kindergarten taking shape. Praise God!" Sierra Leone

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου