Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

"Orthodox Mission of Kapiri Mposhi Central Zambia..."

 Orthodox Metropolis of Zambia 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται και στέκεται

"Holy Metropolis of Zambia
Orthodox Mission of Kapiri Mposhi Central Zambia
By the Grace of God and his Mercy Orthodoxy is alive on the African Continent.
With the blessings of our spiritual father and Archbishop Ioannis the Metropolitan of the Holy Archdiocese of Zambia, we had a fruitful celebration of the feast of Christmas at St. Nicholas Orthodox Church in Kapirimposhi in the Central Province of Zambia. We share our happiness by praying together, eating together and distribution of mealie-meal to the less privileged and giving them clothes. We are very grateful to our Archbishop Ioannis for rendering us a helping hand and ensuring that this celebration become a reality. Many years to our Archbishop."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου