Παρασκευή 27 Δεκεμβρίου 2019

Christ is Born! Glorify Him!... (Orthodox Christian Mission Center - OCMC)

We pray that you and your loved ones had a very Merry Christmas! Christ is Born! Glorify Him!

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου