Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

Fr Themi... playing in front of huge crowds of Children and Ebola Orphans!

Fr Themi has formed a new Band, taking his choir and hitting the road, playing in front of huge crowds of Children and Ebola Orphans!
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου