Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2015

Orthodox Christian Network: Working as a Missionary...

Orthodox Christian Network

Are you looking for more from your church? Are you tired of being a spectator? You may be perfect for this.
 
 
Andy has sent out hundreds of teams out to the mission fields and shares the goals of short-term mission teams.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου