Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2015

The fatherly care of Bishop Demetrios of Irinoupolis ...

10850178_933576396660937_3015690460673327828_n

Αδελφότητα Ορθοδόξου Εξωτερικής Ιεραποστολής

"By God’s grace, the fatherly care of Bishop Demetrios of Irinoupolis and our Fraternity’s contribution of 20,000 euros, one more clinic project was completed in Malangali, Iringa, central Tanzania, named after the Holy Apostles. Thousands of indigenous patients will be nursed there. Thank you!"

http://orthodoxmission.org.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου