Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

" Our beautiful Mission School in Waterloo, Sierra Leone - almost finished. Thanks be to God! "

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου