Τετάρτη 11 Ιανουαρίου 2017

St. Spyridon Orthodox Cathedral: Bishop Athanasius Akunda from Kisumu, Kenya is Blessing all the congregation in Greek, English, Swahili

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου