Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019

"Happy Ecclesiastical new year! With the blessing of H.E. Innocentios Byakatonda metropolitan of Burundi and Rwanda..."

Andreas Kubwimana Janvier

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"Happy Ecclesiastical new year! With the blessing of His Eminence Innocentios Byakatonda metropolitan of holy metropolis of Burundi and Rwanda to day on 1st/09/2019,we had the Divine liturgy at st Mary Gologoyipiko parish Rwabutazi this liturgy was celebrated by Father panayotis co-celebrant with Deacon Timothy."

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009117605675&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAf0d-dj0ODEBVVg6yFWbN8TJbf0irfcL3PmSYHLvqsVtxRdb2VGhDBaxLQy3jm-4EK44S4lBWkGdyF&hc_ref=ARRybwZc4PaY1dKA660HEb5oL04YB8DXrseD89NrkCiuKUsYDYCGsy2EuosAIZPbgp8&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου