Σάββατο 31 Αυγούστου 2019

"Ατελείωτο παιχνίδι στο Ιεραποστολικό Κέντρο μας στο Κινταμάλι της Ιρίγκα..." Τανζανία

Ιεραποστολική Στέγη

Η εικόνα ίσως περιέχει: 7 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

"Ατελείωτο παιχνίδι στο Ιεραποστολικό Κέντρο μας στο Κινταμάλι της Ιρίγκα.
Εθελοντές και παιδιά γίνονται ένα, στο παιχνίδι και στην χαρά. Διότι ο Χριστός θέλει να έχουμε χαρά. Και αυτό συνήθως δεν κατορθώνεται με χρήματα αλλά με όμορφη διάθεση ψυχής."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου