Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

«Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη» Ουγκάντα

Αγγελικη Ποδογυρου

Η εικόνα ίσως περιέχει: 11 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, εσωτερικός χώρος

"7η μέρα της κατασκηνώσεως μας στο Λουγκουζί. Σάββατο 24 Αυγούστου 2019.Ένα πραγματικό Πάσχα για την εκκλησία μας.Σήμερα 67 νέοι πιστοί εισήλθαν στην εκκλησία δεχόμενοι το μυστήριο του Βαπτίσματος μετά από ένα χρόνο κατήχηση. Ανάδοχοι οι εθελοντές μας από την Ελλάδα. Μετά τη βάπτιση ακολούθησε κατήχηση για το μυστήριο του Βαπτίσματος και καλωσόρισμα των πιστών.Ο Θεός να τους στηρίζει και να τους αγιάζει"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100024984006426&__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAmEsxadQxcTeIjnKHwcri0QfsgUV0XkryrIg2GrC_eyFHYRIE7xCLFFzFvorru9gYW9NfEqKKja_WR&hc_ref=ARTfL_nuQc4mCkHi4ZAJt3yUrJ0rC-KbtQEMGeC_OhFEc-qDVDyH-SpT6_HUzB38oAs

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου