Κυριακή 11 Αυγούστου 2019

Orthodox Church brings One True Faith to Africa
Orthodox Patriarchate of Alexandria and all Africa brings One True Faith to the Peoples of Africa. Documentary in Greek KANANGA by Pavlos Tripodakis, watch full video https://www.youtube.com/watch?v=MWB7v...

https://www.youtube.com/watch?v=BFICvS4iANg

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου