Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Ευλογημένες συναντήσεις στην Αφρική... από την Αττική στην Ουγκάντα!

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται, άτομα τρώνε και φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 12 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 9 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, γάμος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Yesterday 27.08.2019, His Grace Bishop Silvester together with the missionary friends from the Holy Metropolis of Mesogaias in Greece paid a visit to the Holy Resurrection Orthodox Cathedral in Jinja where they were warmly welcomed by the Vicar Rev. Fr. Chrysostomos Koolya with the Church council members. They chanted the glorification and thanksgiving to the Lord and they received the different Church Liturgical Vessels and elements brought and offered by the group.
After, because of their farming interests, they visited a farm in Kayunga bugerere deep in Bbaale village where they also prepared and served a meal of love to the poor families of the village who live together and strive together in difficult conditions to make out their living, by simple farming. The Bishop thanked the Farm Owner Mr. Hamisi for his love and the good opportunities he brings to these people of God, from whom he already has a number of youth employed on the farm and being trained in animal keeping.
Lord Save thy People and bless thy inheritance!"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου