Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

Βαπτίσεις στην Επισκοπή Γκούλου, στην Ουγκάντα

Orthodox Diocese of Gulu and Eastern Uganda

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στέκονται και γάμος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, γάμος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, άτομα στη σκηνή και άτομα στέκονται

"Today His Grace Bishop Silvester paid his second pastoral visit to the Holy Resurrection Orthodox Church in Namayingo district where he officiated the mystery of Holy Baptism. This parish is under the spiritual guidance of Rev. Fr. Josephate Ojambo who also serves as the Secretary General of the Diocese of Gulu and Eastern Uganda. Glory be to Our Lord and Savior Jesus Christ."

https://www.facebook.com/orthodoxguluandeastug

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου