Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

İslam ve Hristiyanlık Karşılaştırması

www.ortodokslartoplulugu.org

İslam ve Hristiyanlık Karşılaştırması

İslam ve Hristiyanlık Karşılaştırması
      
Hani Rabbin meleklere: «Muhakkak ben sizinle beraberim; haydi iman edenlere destek olun; Ben kâfirlerin yüreğine korku salacağım; vurun boyunlarına! Vurun onların bütün parmaklarına! diye vahyediyordu. (Diyanet Vakfi, Kuran 8/ENFÂL-12)”
Allah yolunda herkesle savaş ve Allaha inanmayanları öldür. (İbni İshak 992)”
Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” (Matta 5: 44)

Muhammedİsa
Allah’ın İslam’ı reddedenleri sevmediğini söyledi. (Kuran 30: 45, 3: 32, 22:38)Allah’ın herkesi sevdiğini söyledi.
(Yuhanna 3: 16)
Allah’tan başka ilah olmadığına ve Muhammed’in Allah Resulü olduğuna şahadet edinceye, namazı dosdoğru kılıncaya ve zekâtı verinceye kadar insanlarla savaşmak bana emredildi. Onlar bunları yapınca kanlarını ve mallarını, haksız olması dışında benden korumuş olurlar. İnsanların bunlardan başka işlerden hesaba çekilmeleri ise Allah’a kalmıştır. (Müslim 1: 33)
O zaman İsa ona, «Kılıcını yerine koy!» dedi. «Kılıç çekenlerin hepsi kılıçla ölecek. (Matta 26: 52)

Kadınların zîna sebebiyle taşlanması. (Müslim 4256)«Aranızda günahsız olan, ona ilk taşı atsın!» dedi. (Yuhanna 8: 7)
İnanmayanlardan çalınmasına izin verdi. (Buhari 44: 668, İbn İshak 764)«…Adam öldürme, zina etme, hırsızlık yapma…» (Matta 19: 18-19)
Yalan söylemek serbest kıldı. (Sahih Müslim 6303, Buhari 49: 857)«…yalan yere tanıklık etme…» (Matta 19: 18-19)
Köle sahibiydi ve köle ticareti yaptı. (Sahih Müslim 3901)Ne kölesi vardı ne de köle ticareti yaptı.
800 Yahudi adam ve çocuğun başını kesti. (Ebu Davud 4390)Kimsenin başını kesmedi.
Kendisini aşağılayanları öldürdü. (Buhari 56: 369, 4: 241)Affetmeyi öğretti. (Matta 18: 21-22, 5: 38)
…O halde kim size saldırırsa, size saldırdığı gibi siz de ona saldırın, (fakat ileri gitmeyin). Allah’a karşı gelmekten sakının ve bilin ki, Allah kendine karşı gelmekten sakınanlarla beraberdir.
(Bakara 194)
Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin. (Matta 5: 39)
Allah yolunda cihad kişinin cennetteki yerini yüz kat yükseltir. (Müslim 4645)Ne mutlu barışı sağlayanlara!
Onlara Tanrı oğulları denecek. (Matta 5: 9)
13 kadınla evlendi ve seks köleleri vardı. (Buhari 5: 268, Ahzab 50)Hep bekâr kaldı.
9 yaşındaki bir çocukla cinsel ilişkiye girdi. (Sahih Müslim 3309, Buhari 58: 236)Hiçbir çocukla cinsel ilişki kurmadı.
Kadınlar için cinayet emretti. (İbn İshak 819, 995)Hiçbir kadına zarar vermedi.
Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ederlerse, babalarınızı ve kardeşlerinizi bile dost edinmeyin. İçinizden kim onları dost edinirse, işte onlar, zalimlerin ta kendileridir. (Tevbe 23)“Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!
Onlar yeryüzünü miras alacaklar.” (Matta 5: 5)
Hayatının son 10 yılında 65 ordu seferi ve savaş düzenledi. (İbn İshak)Ne ordu topladı ne de bir şiddet veya savaş çağrısı yaptı.

Savaştaki esirleri öldürdü. (İbn İshak 451)Ne kimseyi esir aldı ne de birini öldürdü.
Adamlarını esir kadınlara tecavüz etmeleri için teşvik etti. (Ebu Davud 2150, Nisa 24)Hiçbir kadını esir etmedi ve hiçbir zaman tecavüzü teşvik etmedi.
Savaşta kazanılanların beşte birini ve köleleri istedi. (Enfal 41)«Nitekim İnsanoğlu, hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları uğruna fidye olarak vermeye geldi.» (Matta 20: 28)
İşkenceye uğramadı ama başkalarına işkence etti. (Müslim 4131, İbn İshak 436, 595, 734, 764)İşkenceye uğradı fakat kimseye işkence etmedi. (Matta 20: 19, Luka 23:34)
Baskı ve şiddet kalmayıncaya ve din tamamen Allah’ın oluncaya kadar onlarla savaşın. Eğer (küfürden) vazgeçerlerse şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla görendir. (Enfal 39)“Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” (Matta 5: 44)
Yarı kör bir adamın vahşice öldürülmesini onayladı. (El-Tabari 1440)Kör adamı iyileştirdi. (Markos 8: 28)
İslam’ı öğrettiği bir köleye birçok minber inşa ettirdi. (Buhari 47: 743)Öğrencilerinin ayaklarını yıkadı. (Yuhanna  13: 5)
En Büyük Buyruklar Nedir?
“Allah’a inan ve O’nun uğruna cihad et” (Müslim 1: 149)
En Büyük Buyruklar Nedir?
“Allah’ı sev ve komşunu kendin gibi sev” (Matta 22: 34-40)

Silahlı muhafızların korumasını talep etti, ibadet ederken bile. (Nisa 102)Kendisini korumak için güç kullananlara kızıp onlara engel oldu. (Yuhanna 18: 10-12)
Savaştan ya da başkalarından istediği mülklerle birlikte, varlık içinde öldü.Kendisi için hiçbir şey istemedi ve varlıksız olarak öldü.
Başkalarının çarmıha gerilmesini destekledi. (Maide 33, Müslim 16: 4131)Kendisi çarmıha gerildi.
Takipçilerine göre: Başkaları onun için hayatını feda etti. (Sahih Müslim 4413)Takipçilerine göre:Kendini başkaları için feda etti. (Yuhanna 18:11 ve birçok başka bölüm)
İlk Müslümanlar ve İlk Hristiyanlar Arasındaki Farklar
Muhammed’in takipçileriİsa’nın öğrencileri
Savaşçı olarak yaşadılar.Zararsız insanlar olarak yaşadılar.
Dini azınlıklara işkence edip katlettiler.Dinî azınlıklar olarak işkence görüp katledildiler.
Cihad üzerindeki vurgu (Muhammed’in yolu)
“Her kim Allah’ın sözü üstün olsun diye savaşıyorsa Allah için savaşıyordur.” (Buhari 53: 355)
Müjdecilik üzerindeki vurgu (İsa’nın yolu)
İsa onlara şöyle buyurdu: «Dünyanın her yanına gidin, Müjde’yi bütün yaratılışa duyurun. (Matta 16: 15)
Sadece Muhammed’in ölümünü izleyen ilk otuz yılda 28 ülkedeki modern halklara saldırıp fethettiler.Çok büyük zulme karşın hiçbir şiddete başvurmadılar.
Muhammed’in ölümünden sonra gelen ilk yüzyılda dünyanın beş büyük dininin mensubu olan halklara karşı kutsal savaş ilan ettiler.Yüzyıllarca ‘kutsal savaş’ ilan etmeden yaşadılar.
Yağmalayarak ve başkalarının zenginliğini kullanarak yaşadılar.Ellerindekileri ihtiyacı olanlara dağıtıyorlardı. (Elçilerin İşleri 2: 44-45)
Müslüman olmayan insanları yakalayıp köleleştirdiler.Kendilerini başkalarına köle olarak gördüler.
Dini terk eden üyeleri tutmak için savaş yürüttüler. Dinden dönenleri ölümle cezalandırdılar.Dinden dönenlere karşı saldırganlık yapıldığı görülmedi.
Muhammed’in kendi aile üyeleri hemen aralarında silahlı çatışmalara başladılar.İsa’nın öğrencileri birbirlerine asla şiddet uygulamadılar (Ne de bir başkasına).
İlk 240 Yılİlk 32 halifeden 11’i Müslümanlar tarafından öldürüldü.İlk 240 Yılİlk 25 Papa’dan 14’ü paganlar tarafından şehit edildi (Hristiyanlar tarafından değil).
Halifeler çok eşliydi ve yüzlerce esir edilmiş seks kölelerinden oluşan haremler kurdular.Papaların, patriklerin ve episkoposların bekâr olmaları gerekiyordu.
Camiler Müslüman olmayanlardan alınan vergiler (cizye) ile desteklendi.Kiliseler Hristiyanların gönüllü bağışlarıyla desteklendi.
İslamî Öğreti ve Hristiyanlık Arasındaki Farklar
KuranKutsal Kitap
Kuran’ı açıklamak için dış kaynaklar (Hadisler) gerekli.Kutsal Kitap’ı açıklamak için kendisinden başka bir kaynağa gerek yok.
Kuran’ı tam olarak anlayabilmek için Arapça bilmek gerekiyor (Müslümanların yorumlarına göre).Evrensel. Aşırı tefsir gerekmeden diğer bir dile çevrilebilir.
Kuran’ın içindeki kronolojik süreç barıştan şiddete doğru.Kutsal Kitap’ın içindeki kronolojik süreç şiddetten barışa doğru.
‘Ceza’ ve ‘İşkence’ kelimeleri Kuran’ın içinde, Yeni Antlaşma’ya kıyasla daha çok geçiyor.‘Sevgi’ kelimesi Yeni Antlaşma’da, Kuran’a kıyasla daha çok geçiyor.
Orijinal ahlakî değerler içermiyor.İsa’nın “Dağdaki Vaazı’nı” ve diğer yeni ahlakî değerleri içeriyor.
Acı çekme İslam’ın zorla yayılması ya da intikam aracı:
Onları nerede yakalarsanız öldürün. Sizi çıkardıkları yerden (Mekke’den) siz de onları çıkarın. Zulüm ve baskı adam öldürmekten daha ağırdır. Yalnız, Mescid-i Haram yanında, onlar sizinle savaşmadıkça, siz de onlarla savaşmayın. Sizinle savaşırlarsa (siz de onlarla savaşın) onları öldürün. Kâfirlerin cezası böyledir. (Bakara 191)
Acı çekme ümit yaratır:
Yalnız bu kadarla değil, sıkıntılarla bile övünürüz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı’nın beğenisini ve Tanrı’nın beğenisi ümidi yaratır. (Romalılar 5: 4)
Hristiyanları ve Yahudileri öldürün, dinlerini değiştirin ya da boyun eğdirin:
“Kendilerine kitap verilenlerden Allah’a ve ahiret gününe iman etmeyen, Allah’ın ve Resûlü’nün haram kıldığını haram saymayan ve hak din İslam’ı din edinmeyen kimselerle, küçülerek (boyun eğerek) kendi elleriyle cizyeyi verinceye kadar savaşın. ” (Tevbe 29)
Biriyle inancınızı saygıyla ve kibarca paylaşın:
“…Sizdeki ümidin nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun. Yalnız bunu yumuşak huyla ve saygıyla yapın…” (1. Petrus 3: 15-16)
Öldürerek Şehit:
“Şüphesiz Allah, mü’minlerden canlarını ve mallarını, kendilerine vereceği cennet karşılığında satın almıştır. Artık, onlar Allah yolunda savaşırlar, öldürürler ve ölürler. Allah bunu Tevrat’ta, İncil’de ve Kur’an’da kesin olarak va’detmiştir. Kimdir sözünü Allah’tan daha iyi yerine getiren? O halde, yapmış olduğunuz bu alışverişten dolayı sevinin. İşte asıl bu büyük başarıdır.” (Tevbe 111)
Ölerek Şehit:
“Yazılmış olduğu gibi:
«Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz, kasaplık koyunlar sayılmışız.»” (Romalılar 8: 36)
Dinden dönenleri öldürüyor:
“Arzu ettiler ki kendilerinin küfre saptıkları gibi siz de sapasınız da beraber olasınız. Bu sebeple, onlar Allah yolunda hicret edinceye kadar içlerinden dost edinmeyin. Eğer bundan yüz çevirirlerse onları yakalayın ve bulduğunuz yerde öldürün. Onlardan ne bir dost edinin, ne de bir yardımcı.” (Nisa 89, ayrıca bkz. Buhari 52: 260, 83: 37)
Dinden dönenleri Allah’ın yargısına bırakıyor:
“Çünkü, «Öç benimdir, karşılığını ben vereceğim» ve yine, «Rab, kendi halkını yargılayacak» diyeni tanıyoruz.” (İbraniler 10: 30)
Ceza:
“Zina eden kadın ve zina eden erkekten her birine yüzer değnek vurun. Allah’a ve ahiret gününe inanıyorsanız, Allah’ın dini(nin koymuş olduğu hükmü uygulama) konusunda onlara acıyacağınız tutmasın. Mü’minlerden bir topluluk da onların cezalandırılmasına şahit olsun.” (Nur 2)
Merhamet:
“Sevgi sabırlıdır, sevgi şefkatlidir. Sevgi kıskanmaz, övünmez, böbürlenmez. Sevgi kaba davranmaz, kendi çıkarını aramaz, kolayca öfkelenmez, kötülüğün hesabını tutmaz.” (1. Korintliler 13: 4-5)
Hayırseverlik ve İnanmayanlar:
Müslümanların arasında merhamet, inanmayanlara insafsızlık. Müslümanlar inancın içinde olmayanlarla dost olmamaları konusunda uyarılıyor. Aynı zamanda zekatlarının da kendi gruplarındaki insanlara gittiğinden emin olmaları söyleniyor. (Fetih 29, Al-i İmran 28, Şeriat)
Hayırseverlik ve İnanmayanlar:
İsa tarafından Hristiyanlara özellikle kendilerinden nefret edenlere karşı kibar ve hayırsever olmaları söylendi, ayrıca bunların diğer inananlar gibi sevilmesi ve önemsenmesi istendi. (Markos 10: 25-30)
Kuran açıkça erkeklerin itaatkâr olmayan eşlerini dövmelerini söylüyor. (Nisa 34, Sahih Müslim 2127)“Ey kocalar, karılarınızı sevin. Onlara sert davranmayın.” (Koloseliler 3: 19)
Kuran açıkça Müslüman erkeklere evli bile olsalar kadın kölelerine tecavüz etmelerine izin veriyor. (Nisa 24, Mearic 29-30,  Müminun 5-6)Kutsal Kitap kölelere ve efendilere birbirlerine Allah’a hizmet eder gibi hizmet etmelerini söylüyor. (Efesliler 6: 7-9)
Muhammed Allah’ın elçisidir ve onunla birlikte olanlar inanmayanlara karşı acımasızdır. (Fetih 29)“Sizden nefret edenlere iyilik edin” (Luka 6: 27)
Kaybolmuş olup inanmayanların öyle olmalarını Allah istiyor:
“Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.” (Nahl 93)
Allah bütün insanların kurtulmasını istiyor: “O, tüm insanların kurtulmasını ve gerçeğin bilincine erişmesini ister.” (1. Timoteos 2: 4)
İnancı sorgulayanları uyarıyor:
“Ey iman edenler! Size açıklandığı takdirde sizi üzecek olan şeylere dair soru sormayın. Eğer Kur’an indirilirken bunlara dair soru sorarsanız size açıklanır. (Halbuki) Allah onları bağışlamıştır. Allah çok bağışlayandır, halimdir (hemen cezalandırmaz, mühlet verir). Sizden önceki bir millet o tür şeyleri sordu da sonra o yüzden kafir oldu.” (Maide 101-102)
İnancı sorgulayanları hoş karşılıyor: “…Sizdeki ümidin nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.” (1. Petrus 3: 15)
Şiddeti erdem:
“Savaş, hoşunuza gitmediği halde, size farz kılındı. Olur ki, bir şey sizin için hayırlı iken, siz onu hoş görmezsiniz. Yine olur ki, bir şey sizin için kötü iken, siz onu seversiniz. Allah bilir, siz bilmezsiniz.” (Bakara 216)
Şiddet günah:
“Sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın; bunu Tanrı’nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: «Rab diyor ki, `Öç benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim.» Ama, «Düşmanın acıkmışsa onu doyur,
susamışsa su ver.
Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.»” (Romalılar 12: 19-20)
Yargılıyor: “Ey peygamber! Kafirlere ve münafıklara karşı cihad et ve onlara karşı çetin ol. Onların varacakları yer cehennemdir. Ne kötü bir varış yeridir orası!” (Tevbe 73)Yargılamıyor: “Bu nedenle, başkasını yargılayan ey adam, kim olursan ol, özürlü değilsin. Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkûm ediyorsun. Çünkü sen, ey yargılayan, aynı şeyleri yapıyorsun.” (Romalılar 2: 1)
Başkalarından alıyor: “Allah size, elde edeceğiniz birçok ganimetler vaad etmiştir. Şimdilik bunu size hemen vermiş ve insanların ellerini sizden çekmiştir. (Allah böyle yaptı) ki, bunlar mü’minler için bir delil olsun, sizi de doğru bir yola iletsin.” (Fetih 20)Başkalarına vermek için çalıştırıyor: “Hırsızlık eden artık hırsızlık etmesin. Tersine, kendi elleriyle iyi olanı yaparak emek versin; böylece ihtiyacı olanla paylaşacak bir şeyi olsun.” (Efesliler 4: 28)
Allah’ın Hristiyanlara ve Yahudilere belâ göndermesini istiyor: “Yahudiler, “Üzeyr Allah’ın oğludur” dediler. Hırıstiyanlar ise, “İsa Mesih Allah’ın oğludur” dediler. Bu onların ağızlarıyla söyledikleri (gerçeği yansıtmayan) sözleridir. Onların bu sözleri daha önce inkar etmiş kimselerin söylediklerine benziyor. Allah onları kahretsin. Nasıl da haktan çevriliyorlar!” (Tevbe 30)Hristiyanlar’dan kendilerine kötülük edenler için dua etmelerini istiyor: “Ama ben size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin.” (Matta 5: 44)
Kibir ve İmtiyaz: “Siz, insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah’a iman edersiniz. Kitap ehli de inansalardı elbette kendileri için hayırlı olurdu. Onlardan iman edenler de var. Ama pek çoğu fasık kimselerdir.” (Al-i İmran 110)Alçakgönüllülük ve Nezaket: “İsa oturup Onikileri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: «Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.»” (Markos 9: 35)
“Ey İman edenler! Benim de düşmanım, sizin de düşmanınız olanları dost edinmeyin. Siz onlara sevgi gösteriyorsunuz. Halbuki onlar size gelen hakkı inkâr ettiler. Rabbiniz olan Allah’a inandınız diye Resûlü ve sizi yurdunuzdan çıkarıyorlar. Eğer rızamı kazanmak üzere benim yolumda cihad etmek için çıktıysanız (böyle yapmayın). Onlara gizlice sevgi besliyorsunuz. Oysa ben sizin gizlediğinizi de, açığa vurduğunuzu da bilirim. Sizden kim bunu yaparsa mutlaka doğru yoldan sapmıştır.” (Mümtehine 1)“«Ama beni dinleyen sizlere şunu söylüyorum: düşmanlarınızı sevin, sizden nefret edenlere iyilik yapın, size lanet edenler için iyilik dileyin, size hakaret edenler için dua edin.” (Luka 6: 27-28)
Hristiyan Ülkelerle Müslüman Ülkeler Arasındaki Farklar
Müslümanların kaçmak istediği ülkelerMüslümanların yaşamak istediği ülkeler
Medreseler Müslüman çocuklara terör ve yobazlık aşılıyor.Dinî okullar Müslümanlara da Hristiyanlara da eşit eğitim veriyor.
Allah için canlı bombalar varİsa için canlı bomba yok
Uluslararası terör organizasyonlarıUluslararası hayır işleri
Müslüman olmayanlara resmî yardım yokFelâket durumlarında Müslümanlara yardım
Yardım görevlilerine cinayetYardım görevlilerine destek
Hristiyanlar dine küfür ve başka bahanelerle hapisediliyorDinî özgürlük
Modern kölelik İslam’ın içindeHristiyanlığın içinde yasaklanıyor
Müslüman din adamları terörizme ya göz yumuyor ya da içindeler.Hristiyan din adamları her yıl Müslüman din adamlarının da içinde bulunduğu terör örgütleri tarafından katlediliyor.
Hindulara her gün dinî işkence.Yok.
Yahudilere her gün dinî işkence.Yok.
Budistlere her gün dinî işkence.Yok.
Hristiyanlara her gün dini işkence.Yok.
Hayvanların kurban edilmesi ritüeli devam ediyor.Hayvan kurbanını sonlandırdı.
SansürKonuşma özgürlüğü
İslam’ın eleştirilmesine karşı hoşgörüsüzlük.Dinî fikir ayrılıklarına hoşgörü.
Başka dinlerin inançlarını öğretmesini kısıtlıyor.Bütün dinlere kendi inançlarını öğretme konusunda eşit hakları tanıyor.
Hristiyanlığa geçenlerin başı kesiliyor.İslama geçenlere ölüm yok.

Ingilizceden Türkçeye çeviren: V.G.

 https://www.ortodokslartoplulugu.org/makaleler/islam-ve-hristiyanlik-karsilastirmasi/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου