Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Χαμόγελα στην κατασκήνωση... Ουγκάντα

εκδόσεις Χρυσοπηγή

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, δέντρο, παιδί, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, δέντρο, φυτό, παιδί, γρασίδι, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, ουρανός, σύννεφο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται, δέντρο, παιδί και υπαίθριες δραστηριότητες

"Σήμερα στή δεύτερη μέρα της κατασκηνώσεώς μας κοντά μας πάνω από 200 παιδιά.Τώρα ετοιμάζουμε το φαγητό"

 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009183427637&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARDk6Pkg99BS93u_v6l8f4fnDtJ562U9OCEYbaw5iCMwn2y_U_-0BSk0kkF5eUm559ylNFYsFoKwbdGQ&hc_ref=ARTsaw3ZnhMABrq6IArgQjKcJEEBWu94c1-u0RA0beeC25HgTl0lUcXqFya61WlsN_w&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου