Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

"We baptized 11 children and one adult..." Kenya

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, γάμος, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

"For the last two months Father Nicholad has really worked so hard. We baptized 11 children and one adult. Very impressive mission work"

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARDhtliepciLes2goipfqRUMfd2dgybpVbCwOAGJ4sL9p9H_BQXTn-S8XRwNSbzX4kbpFcH72nPfIaAK&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου