Δευτέρα 19 Αυγούστου 2019

Χαρά Ορθοδοξίας... Κένυα

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, πλήθος

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται Î— εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"Thank you my spiritual children for your visit to our Diocese.
Truly it was a blessed Sunday. Thanks for all the gifts...and yes the goat plus the baby inside her womb. We will have goat milk soon."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου