Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019

"Our group of visitors from Crete are doing a great job..." Kenya

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα κάθονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, κάθεται, δέντρο, πίνακας, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"After our trip back from Gilgil, His Eminence dropped by to see the work going on at St. Clement primary school. Our group of visitors from Crete are doing a great job..."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDcJt-byxab9glivnGbE0Wf7vL-APaer0OIbkqVfVgcIuCStw_6oGQueUpsQMXxHbCDMjg0LxwBYn37&hc_ref=ARRJ733h9E2RisXBwotpZ2UaLjozvolPfn10R3vD7dYXts7KJl7QJRo5JICFJjyVR7Y

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου