Κυριακή 25 Αυγούστου 2019

"Divine Liturgy in the Orthodox Diocese of Goma / DRC"

Muhayimana Aphrodis

Η εικόνα ίσως περιέχει: 23 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"On this Sunday 25th August 2019 We attended to Divine Liturgy which was conducted in the Orthodox Diocese of Goma / DRC,Archmandrite Chariton the Bishop Elect celebrated with Fr Dimitry and Fr Clement from the parish of Uvira / South Kivu,Two Orthodox Christians from Rwanda have joined the Christians of the Democratic Republic of Congo in the celebration."

https://www.facebook.com/muhayimana.aphrodis

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου