Τετάρτη 28 Αυγούστου 2019

Εορτή του Αγίου Μωυσέως του Αιθίοπος στην Αφρική

Simon Menya

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

"Today for the first time in history we had Liturgy celebrated on the Feast day of St. Moses the Black/Ethiopian. After liturgy people learned about the life of St. Moses. St. Moses pray for us!"

https://www.facebook.com/menya.simon?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARA0j7P6AqpAW19FYeb9Pk3ngLIuQc8PtotyJpZrRtjANCn49BUUJJgtaZVBu8eC1JTHAgnqCb6BrIzp&hc_ref=ARQU32w2E2kDbo_nvykYmA0WCZIwhMgCa5xDHZ-UwUi5h0akRey9sKtEuqM420QUWnc&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου