Δευτέρα 12 Αυγούστου 2019

Ο Δεσπότης και ο νέος Ναός... Κένυα

Bassie Masoha Feldman

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence this afternoon went to visit the parish of St. Nicholas Gikuni. The parish is constructing a grand cathedral. What an amazing and beautiful cathedral."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCPWrTNTVuA1PIqMDYKtY5PiLBf2QBje8cc52r8EuFT68ZdU00-XTDuk3oJUNQE-lsFHq4tH47dAcIx&hc_ref=ARS52O31841bYMzCg-ykVNNpMQ32C9-ktXC3lubLSD8dnPYm8QtUOK5OQq9PTnDkndY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου