Κυριακή 11 Αυγούστου 2019

"Come see the beautiful liturgy and celebrations for the ordination of Fr. Simon in Uganda, which took place two weeks ago!"

Πληροφορίες για αυτόν τον ιστότοπο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου