Σάββατο 17 Αυγούστου 2019

Μετακομίζοντας από τον παλιό στον νέο ναό...

Maiyo Isaac

Η εικόνα ίσως περιέχει: ουρανός, δέντρο, σπίτι, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"Slowly slowly we are moving by the power of God. Work is in progress. At St Andrews orthodox church Taunet /Chepsonoi soon we will be moving from this old building to the new one."

https://www.facebook.com/maiyo.isaac.7?__tn__=%2CdC-RH-R-R&eid=ARD8yBsLzPIMSetj1-D5pw-sAP7drmCLskRNbrKN3dez0htDdoqLnpKKkClq9MTAMNTYA3Ni-tdBh8Ok&hc_ref=ARTru9eFCfaYfdKzurPPfjG5NfBFDYTbcW7j8xZKqiA3Hw9z0LgS1jC1FJlgPyT4L_4&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου