Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019

"A Day very blessed and full of activity sharing the love of Christ with others especially with less fortunate..." Kenya

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neo Kong'ai, άτομα στέκονται, παιδί, μωρό και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, πλήθος, ουρανός και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, περιλαμβάνεται η Makarios Tillyrides Kenyas, άτομα στέκονται, παιδί, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 6 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neo Kong'ai, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται Î— εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, χαμογελάει, στέκεται
Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες Î— εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, περιλαμβάνεται ο Neo Kong'ai, άτομα στέκονται, γένι και υπαίθριες δραστηριότητες

"A Day very blessed and full of activity sharing the love of Christ with others especially with less fortunate.
Thank you papadhia Elizabeth, Papadhia Wendy and Mother Johanna for being a blessing to our Diocese."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου