Τρίτη 13 Αυγούστου 2019

"We were blessed at saint Tabitha orphanage and school to have a special group from OCMC..."

Habbil Lipesa Omukuba

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Through the blessings of His Eminence Archbishop Yieronda Makarios Tillyrides Kenyas we were blessed at saint Tabitha orphanage and school to have a special group from OCMC visiting our centre and offering medical services .The team leader was Presbitera Ritsi. She was so happy to collect eggs from our poultry farm which was started this year by OCMC group which visited our centre early this year.
May God bless OCMC"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου