Παρασκευή 16 Αυγούστου 2019

"La fête de la Sainte Dormition de la Très Sainte Vierge Marie a Bujumbura 2019..."

Pere Basile Bonane

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα στέκονται, παιδί και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: άτομα κάθονται, πίνακας και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και εσωτερικός χώρος

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

Η εικόνα ίσως περιέχει: εσωτερικός χώρος και υπαίθριες δραστηριότητες

"Sous la benediction de notre Métropolite Innocentios Byakatonda ; nous avons célébré la fête de la Sainte Dormition de la Très Sainte Vierge Marie a Bujumbura 2019"

Περισσότερα... https://www.facebook.com/PereBasileBonane?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAA1Ef01T0EZPFpgVl2T7iU62fMGTl_SZU4l5p6miqJpEqCX1qVpUPLckUBtHMYSy9L3g4mW45FMr3N&hc_ref=ARTdUITA2o-M41tTDACi0-CZ-t9Kr4TIEGX7z2pEV1oe7BL2tVUYOxcRxf_xMtvsVTo

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου