Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019

"The Massive Growth of the Orthodox Episcopate Since 2006 - Orthodox History"

ORTHODOXHISTORY.ORG
In 2006, there were 668 active, canonical Orthodox bishops in the world. Today, there are 947. That’s a net increase of 279 bishops, or 42% — and most of that growth is coming from the Moscow Patriarchate. Last week, I published an article estimating the number of Orthodox bishops in the world. ...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου