Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019

"Archbishop Makarios travelled cross country to be at the Youth seminar in Nandi..."

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, , τα οποία χαμογελούν, πλήθος και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

"His Eminence Archbishop Makarios, travelled cross country to be at the Youth seminar in Nandi. His Eminence arrived this morning to preside over the Divine Liturgy at Bishop Neofitos High school, the venue of the Nandi Youth seminar. During the liturgy His Eminence made Fr. Pophirios Too and Fr. Kyriakos Kipchumba into father confessors. Later he had a lesson to teach the Youth and they asked so many questions. The young minds who are eager to learn more about the teachings and the Orthodox church."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDdGJ8HKKgOcW4U32i-2YVhcKOlYIV8OcAkWoJbOca0UHqqCCuH9vlaCI2OotpCdi8KHpIaCaj6ZiSn&hc_ref=ARTVZRbJynyGOoKV5ugi_pDN51c0D0DoUoDBEW2F9IHMeP-qPyGgsh4hCboI8_2N_BY

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου