Κυριακή 1 Δεκεμβρίου 2019

Συναντώντας τον Χριστό στην Αφρική...

Chrysostomos Aggrey Wanjala

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα και άτομα στέκονται

"Blessed is he who come in the name of the Lord!Our today's Divine Liturgy Service at St James,so joyous and blessed !!And we wish each one of you dear friends a Blessed Sunday!"

https://www.facebook.com/aggrey.wanjala.5?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAjoS3L8cvlBm-NYRB1tYMiHjvuUts7ZxiZ1z1YaD6eLUlwFjlSl29E_rovjFT2CxC96LlSYsHYgI69&hc_ref=ARQnvSed5efBeazOkJ7bDqsHO8_4kPYT--pXiFhGNrVMp2rh6MYt5v1260aKoDBswFo&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου