Σάββατο 7 Δεκεμβρίου 2019

Βάπτιση μέσα στη φύση της Αφρικής...

Maiyo Isaac

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες, νερό και φύση

"Today I celebrated the Holy sacrament of the baptism at St Andrew's Orthodox Church Taunet . Μay the Lord guide them in new life as they begin the Life Jesus Christ."

https://www.facebook.com/maiyo.isaac.7?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARCzD1NK9t1cKkaDzCAGvZNAlXJ0spq5MPhLl4uxYlPnGQmvtJUEcUOAYhPhgd0qo_C0nWm623HJvHew&hc_ref=ARR4TbWsgJrw01jghesvF5dr0Lo-olqeZ7GRI22Nl7P3GUqTdpsUL7qHgIudfqu9TdE&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου