Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου 2019

Ο Δεσπότης κοντά στους μαθητές... Κένυα

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, υπαίθριες δραστηριότητες

"His Eminence went to visit the young youth who were having a seminar at St. Clements primary school. The seminar takes place every year for the young youth and those who are about to finish primary school and those who have just finished primary school. It helps to prepare the children for high school and to teach them how to be responsible, respectful and to help their parents and the society. His Eminence helps to sponsor the program and to also encourage the teachers and the program."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARAWM5adqxpER4bvBWqBZYnc21G2L80pe8fjlMYx-Dk7aQMonB1hG68VlQdbeAgMdzeCP9NDVCrG6Mem&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου