Πέμπτη 12 Δεκεμβρίου 2019

" Αt the Orthodox seminary chapel οf St. Makarios... Kenya"

Orthodox Archdiocese of Nairobi

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, άτομα κάθονται και εσωτερικός χώρος

"His Eminence Archbishop Makarios presided over the Holy and Divine liturgy this morning at the Orthodox seminary chapel Of St. Makarios. Today His Eminence tonsured the first year seminarians to be readers. A blessed day to start the day before our journey."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/Orthodox-Archdiocese-of-Nairobi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου