Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2019

"The Kitchen, dinning and laboratory for our girls in good progress..." Kenya

Neo Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: σύννεφο, ουρανός, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Am thankful for your support. Together we will make our girls have better facilities for quality education.
The beginnings are humble but the end results will be great for "if the lord is on our side who can be against us"?
And whatever we do, we dont it for ourselves but for generations and generations to come.
Thank you dear people God bless you"

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου