Πέμπτη 30 Ιουλίου 2020

"A website for St. Nina orphanage and Mission Centre... Kenya"

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

"We are in the process of creating a website for St. Nina orphanage and Mission Centre. People have been asking for PayPal in order to support this mission. We finally developed a general PayPal account that links all the missions in the diocese. Your donation will be directed to the specific mission of your donation.
So we no longer have The Stjohn...PayPal account but the one below. It has a link as well. Thanks to my good friend and brother in the lord, Father Achilles Byron Karathanos for creating it for us and being the manager of the account. So when you see his name, just know he is a pilgrim with us in this mission. God bless you all as you continue supporting the needy in our missions. We love you all.
Here it is :
mailto: mtkenyadiocese@gmail.com
Here is the link
PayPal. me/mtkenyadiocese"

https://www.facebook.com/profile.php?id=576264025&__tn__=%2Cd*F*F-R&eid=ARCPdgMGQVBhTBCFVC_5KBPqP_mMjiS5Vapt0-R33AWoQTBBl98lN8_a8-t1C_BkB0w-FwvQ92xI_RYb&tn-str=*F

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου