Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020

Κατήχηση των μικρών... Ζάμπια

Orthodox Metropolis of Zambia

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, γρασίδι, ουρανός, βουνό, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

"After cerebrating the feast of St.Cosmas and Damianos the Holy Anmercenaries ,Orthodox Metropolis of Zambia extended the feast to the children of Chilundu through the Catechism of children to know the Orthodox faith. Through the blessings of Archbishop John, Fr Arsenios and Fr Philip paid a visit to Chilundu where they taught the Parishioners about the Faith and to encourage families teach their children the right belief.
Lord Jesus Christ have mercy upon us."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου