Σάββατο 4 Ιουλίου 2020

"Today l managed to distribute food at our orphanage home with soaps, detergents..." Kenya

Otara Hezekiah

Η εικόνα ίσως περιέχει: 4 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 5 άτομα, άτομα στέκονται, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Today l managed to distribute food at our orphanage home with soaps, detergents, shows, Sandals and drinking water.Special thanks to our donors"

https://www.facebook.com/profile.php?id=100022015129925&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBV45eLH7grPF-B-8bGf18Cqi0SjJ_vz-AIiT3Iso14aENQQPf7azj_2mFL_WYJwZbN7kw2BhcmDh9N&hc_ref=ARQ1AfW6JUX5WjqjKGZ5w0q2RqX-1yWkGk-8ffz6SziTuBj5S0kaj4aNxVH_iGqQN0I&fref=nf

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου