Πέμπτη 9 Ιουλίου 2020

Ο Αρχιεπίσκοπος στην Επισκοπή Κισούμου

Bassie Masoha Feldman"His Eminence also visited the Bishop of Kisumu His Grace Bishop Markos. A courtesy call after such a long time. At least after the lockdown to say hello.. A blessing it truly was."

https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARCWkKAwTzCwYPa8GrOwtI0YP8JQiFsCMQdCUuLWn3QDIKV7bUPbH9YLkneJy5UwgfcftqIIj2xgf_5T&hc_ref=ARRZc4ykL_-2d5i_7g4ai5An3Ftl96FWO6pnVYSnLZv8VR5dlxWOi9IAP7X1dVSQEf4

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου