Σάββατο 11 Ιουλίου 2020

"Τoday we officially started our feeding program..." Kenya

Neofitos Kong'ai

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται και υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται, άτομα τρώνε, υπαίθριες δραστηριότητες και φαγητό

Η εικόνα ίσως περιέχει: 1 άτομο, στέκεται

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"Blessings of the Lord everyone. After getting all the paper work done with the local authorities within Marimanti area, today we officially started our feeding program. Fr.Makarios reported that about 100 children turned up plus 30 elderly people who accompanied the children.
It is good to inform you that this is the first mission of it's kind in this area. One elderly man is reported saying " if this is how God reveals himself, then we have seen him today"!...."

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου