Τετάρτη 8 Ιουλίου 2020

Βάπτιση στην Κένυα...

 Bassie Masoha Feldman 

Η εικόνα ίσως περιέχει: 2 άτομα, υπαίθριες δραστηριότητες

Η εικόνα ίσως περιέχει: 3 άτομα, άτομα στέκονται, γρασίδι, δέντρο, υπαίθριες δραστηριότητες και φύση

Η εικόνα ίσως περιέχει: ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα κάθονται και άτομα τρώνε

Η εικόνα ίσως περιέχει: 8 άτομα, άτομα στέκονται και υπαίθριες δραστηριότητες

"...Later we arrived at the home of Mr. Stephen Kimaiyo Seurey, for the baptism of a baby girl, Andrula. Congratulations to Stephen Kimaiyo Se urey and his family. His Eminence also had the honour to cut the cake to celebrate the birthday of baby Andrula."

Περισσότερα... https://www.facebook.com/bassie.feldman?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARAzE0a-ryjlVrslZB6282dBkOBNnxMftsJCMpTUJB1ZAeNcraBWLtHWd-ZsL73Ms_XdbZEzwua9xBpY&hc_ref=ARQLYbURMisvdfxOVCAsXcp1pR8U72umwuyTFYHqhoEMkutPJJFa2xoP3JB5GhzuJnE

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου